Ako nakupovať

 1. Zvolíte si tovar o ktorý máte záujem a vložíte do košíka
 2. Vyplníte osobné a fakturačné údaje
 3. Zvolíte dopravu
  • krajina doručenia: Slovenská republika, Česká republika
  • Kuriérom SR (hmotnosť jedného balíka do 30 kg, max rozmer l=2 m a obvod+l=3 m)
   • Doručenie do 1. prac. dňa od obdržania tovaru od inzerenta
   • Cena 3,90 €
  • Kuriérom SR nadrozmerná zásielka (hmotnosť jedného balíka nad 30 kg, alebo rozmer presahujúci l=2 m a obvod+l=3 m, alebo paletová zásielka)
   • Doručenie do 2. prac. dní od obdržania tovaru od inzerenta
   • Cena individuálna podľa konkrétnej objednávky a miesta doručenia
  • Kuriérom SR ParcelShop (Jedná sa o sieť výdajných miest pre doručovanie balíkov v SR. Možnosť vyzdvihnutia do 10 dní od uloženia balíka. Max. rozmery zásielky sú 1,0 × 0,5 × 0,5 m, max. hmotnosť zásielky je 30 kg. Bližšie informácie na www.parcelshopy.sk)
   • Cena 3,90 €
  • Osobné prevzatie
   • Osobný odber je možný na mieste pobočky firmy KupSiTo Global, s.r.o., Jelence 11, 034 01 Ružomberok.
   • Za osobné prevzatie sa platí paušálny poplatok 1,00 €.
  • Slovenská pošta na poštu (hmotnosť jedného balíka do 25 kg, max rozmer l=2 m a obvod+l=3 m)
   • Doručenie do 1. prac. dňa od obdržania tovaru od inzerenta
   • Cena 4,90 €
  • Kuriérom ČR (hmotnosť jedného balíka do 30 kg, max rozmer l=1,2 m a=0,6 m b=0,6 m a obvod+l=3 m)
   • Doručenie do 1. prac. dňa od obdržania tovaru od inzerenta
   • Cena 6,90 €
 4. Doručenie v sobotu
  • Doručenie zásielky v sobotu je bez príplatku. Pokiaľ si zvolíte dopravu „Kuriérom SR“ a zvolíte si „Doručenie možné aj v sobotu“ tak pokiaľ obdržíme objednávku od inzerenta v piatok, jej doručenie môžete očakávať v sobotu.
 5. Platba
  • Platbu za tovar je možné vykonať cez internet banking, poštovou poukážkou alebo priamo vkladom na účet v banke.
  • Za tovar je možnosť zaplatiť buď plnú čiastku predom, alebo zálohovú platbu (10% z ceny tovaru + poštovné) predom a zvyšnú čiastku pri prevzatí.
  • V prípade zvolenia „zálohovej platby“ sa cena navýši o dobierku: +1€ (SR) alebo +2€ (ČR).
  • Tovar na plnú dobierku za bežných okolností nevysielame.
  • Pri vykonávaní úhrady je potrebné uviesť Variabilný symbol (VS, VS = číslo objednávky). Pokiaľ to z technických príčin nie je možné, tak VS napíšte do poznámky. Platba bez VS alebo s nesprávnym VS nebude spracovaná a pokiaľ nebude ani iným spôsobom možné priradiť platbu k objednávke, tak bude do 14 dní vrátená na číslo odosielateľa. V prípade vloženia takejto platby na účet (vkladom na účet), kedy nebude možné zistiť číslo účtu, tak ani adresu odosielateľa, a dotyčný zákazník sa nám neprihlási do najbližšieho zúčtovacieho obdobia
  • Informácie o účte:
   • Meno a priezvisko: Milan Čelko
   • Adresa: Bystrická cesta 2138/122, 03401 Ružomberok
   • IBAN: SK2902000000003837334751
   • SWIFT / BIC: SUBASKBX
  • Informácia o DPH:
   • Predávajúci informuje kupujúcich, že DPH (daň z pridanej hodnoty) je tzv. nepriama daň, to znamená, že sa nepriamo premieta do ceny tovaru či služby.
   • Myšlienka dane z pridanej hodnoty spočíva v odvedení dane z rozdielu ceny medzi vstupom a výstupom, teda o koľko sa cena tovaru navýši.
   • Takže dodávateľ (ak je registrovaný ako platca DPH) musí odviesť z obchodu časť hodnoty, ak je tento obchod predmetom dane.
   • Naopak, odberateľ za istých podmienok môže požiadať o vrátenie dane, ktorú pri obchode zaplatil dodávateľovi (platcovi DPH). Výška DPH v Poľsku je stanovená vo výške 23%.
   • Predávajúci zároveň informuje kupujúcich, že pri niektorých produktoch (tovaroch), ktoré kupujúci zahrnie do svojej objednávky, môže byť kúpna cena za predmetný tovar navýšená práve o sadzbu rovnajúcu sa výške DPH v Poľsku, t.j. o 23%. V prípade, ak nastane takáto okolnosť, predávajúci o tom bude informovať kupujúceho a to pred samotným potvrdením objednávky.
   • V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s navýšením kúpnej ceny o 23%, predávajúci mu môže poskytnúť alternatívny tovar alebo bezplatné stornovanie objednávky.
 6. Poznámka
  • V prípade možnosti výberu farby, typu vzoru uveďte tento údaj do poznámky. Taktiež v prípade otázok a nejasností, pokiaľ si nie ste istý váhou napíšte správu do poznámky.
 7. Doba dodania
  • Oficiálne je stanovená dodacia lehota 5-10 pracovných dní.
  • Výnimočne sa môže stať, že samotný inzerent uvádza dodaciu lehotu dlhšiu ako našich 5-10 pracovných dní. V takom prípade na to dodatočne zákazníka upozorníme telefonicky alebo emailom. V prípade nesúhlasu s dĺžkou čakania je možné objednávku zrušiť. Dlhšia dodacia lehota je najmä pri tovaroch typu „nábytok, sedacie súpravy a pod.“ alebo pokiaľ inzerent čerpá dovolenku.
  • Vo výnimočných prípadoch sa taktiež môže na našej stránke objaviť tovar ktorý samotní Poľský inzerenti nemajú skladom ale objednávajú ho z zahraničia (Čína, Singapur, USA...). Dodacia lehota takéhoto tovaru sa pohybuje medzi 20-40 prac. dňami. Takýto tovar neobjednávame. Ak obdržíme objednávku s takýmto tovarom tak na to zákazníka upozorníme, zákazník si zvolí buď tovar od iného inzerenta alebo pristúpime k stornu objednávky.
 8. Po odoslaní objednávky obdržíte na Vami zadanú emailovú adresu potvrdzujúci email
  • Potvrdzujúci email obsahuje platobné údaje, spôsob platby, číslo objednávky, samotný tovar,  výslednú cenu a Vaše fakturačné údaje.

Pozn.: Doručovateľská firma KupSiTo Global, s.r.o. zabezpečuje len dovoz tovaru. Samotnú montáž nábytku (iného doručeného tovaru) za štandardných okolností neponúka.