Kontakt

E-mail: info@kupsito.sk
Facebook: facebook.com/kupsito.sk
Instagram: instagram.com/kupsitosk
Tel.: +421 915 879 830 alebo nám zanechajte odkaz na našom LIVECHAT-e
Otv. hodiny: Po – Pia: 7:00 – 15:00

Informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Milan Čelko KUPSITO
Sídlo: Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika
Adresa prevádzky: Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika
IČO: 367 671 891
DIČ: 675 159 7757
IČ DPH: PL 675 159 7757

Informácie o účte

Meno a priezvisko: Milan Čelko
Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IBAN: SK2902000000003837334751
SWIFT/BIC: SUBASKBX