Kontakt

E-mail: info@kupsito.sk
Tel.: +421 2 2220 0375 (Po – Pia: 8:00 – 14:00)

Informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Milan Čelko KUPSITO
  Sídlo: Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika
Adresa prevádzky: Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika
  IČO: 367 671 891
  DIČ: 675 159 7757
  IČ DPH: PL 675 159 7757

Informácie o účte

Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
  Všeobecná úverová banka
  Mlynské nivy 1
  829 90 Bratislava 25
  IBAN: SK9802000000004905939053
  SWIFT/BIC: SUBASKBX