Spôsoby platby

Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť:

  • zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 5,99 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.

Vašu objednávku môžete uhradiť:

  • PREVODOM NA ÚČET
  • VKLADOM NA ÚČET
  • POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Informácie o účte pre platbu

Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IBAN: SK9802000000004905939053
SWIFT / BIC: SUBASKBX

Úhradu vykonávajte až po schválení objednávky.
Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).