Spôsoby platby

Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar tak môžete vopred zaplatiť:

  • zálohovou platbou - (10 % z ceny tovaru + 10 % z ceny poštovného) + 1,00 € (SR dobierka) alebo + 2,00 € (ČR dobierka) a zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru

  • plnú čiastku - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše

  • zálohu alebo plnú sumu pri osobnom odbere - na DEPE v Ružomberku + 1,00 € za uskladnenie (poštovné už neplatíte)

Vašu objednávku môžete uhradiť:

  • PREVODOM NA ÚČET

  • VKLADOM NA ÚČET

  • POŠTOVOU POUKÁŽKOU

  • PRI PREVZATÍ - doplatok (ak ste zaplatili zálohovú sumu vopred, zvyšnú sumu uhradíte kuriérovi)

Informácie o účte pre platbu

Meno a priezvisko: Milan Čelko
Adresa: Bystrická cesta 2138/122, 03401 Ružomberok
Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IBAN: SK2902000000003837334751
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke)