PASTELOVÉ hrnčeky na kávu 400 ml - 50 ks (na ďalší predaj)
Tovar bol pridaný do košíka.
PASTELOVÉ hrnčeky na kávu 400 ml - 50 ks (na ďalší predaj)
Tovar bol pridaný do košíka.

PASTELOVÉ hrnčeky na kávu 400 ml - 50 ks (na ďalší predaj)

PASTELOVÉ hrnčeky na kávu 400 ml - 50 ks (na ďalší predaj)

Kód tovaru: 14975341420

 • Stav: Nové
 • Značka: Kram
 • Druh: Poháre
 • Kapacita plavidla: 400 ml
 • Vyrobené z materiálu: Papier
 • Počet kusov v súprave: 50 ks
 • Kód výrobcu: 400 ml PASTELY

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Množstevné zľavy
Pri kúpe 1 ks19,63 € / ks
Pri kúpe 2 ks15,63 € / ks
Pri kúpe 3 a viac ks14,30 € / ks
24,85 € 19,63 € s DPH
Doprava zadarmo (Packeta, GLS, ParcelShop)
Skladom > 20 ks (dodanie 3 až 7 prac. dní)

POPIS PRODUKTU

PASTELY NA JEDNORÁZOVÉ PAPÍROVÉ POHÁRKY 400ml 50ks

 • Materiál:Papier
 • Farba: MIX
 • Účel: Hrnček na studené a teplé nápoje: káva; čaj; čokoláda
 • Vlastnosti: pohár označený v súlade so smernicou SUP

Rozmery:

 • Priemer vrchnej časti:90 mm
 • Priemer spodnej časti:60 mm
 • Výška:133 mm
 • Kapacita:400ml
 • Množstvo v balení:50 ks

Naše ďalšie aukcie majú poháre s objemom 250 a 300 a vlastné vrchnáky v bielej a čiernej farbe.

Na žiadosť zákazníka poskytujeme k tomuto produktu vyhlásenie o zhode.

Podľa zákona o plastoch podlieha posledný používateľ dodatočným poplatkom za produkt. Cena produktu nezahŕňa poplatok za produkt a povinnosť zaplatiť poplatok za produkt a viesť evidenciu má podnikateľ nakupujúci na tejto aukcii. Nákupom na tejto aukcii prijímam vyhlásenie úplne dole v popise.

Nižšie sú informácie o sadzbách a povinnostiach podnikateľa.

11.12.2023 boli zverejnené sadzby poplatkov za zákon.

 • 0,20 PLN/kus – poháre na nápoje vrátane ich vrchnákov a viečok;
 • 0,25 PLN/kus – v prípade nádob na hotové potraviny definovaných v zákone

Zavedenie povinností vyplývajúcich z implementácia smernice SUP do poľského práva predstavuje výzvu vzhľadom na rôznorodosť produktov prítomných v spoločnostiach. Množstvo priemyselných odvetví a produktov urobilo tento proces zložitejším, než sa pôvodne očakávalo. Spoločnosti stáli pred významnou úlohou prispôsobiť sa novým predpisom. Od reštaurácií po obchody s potravinami, od hotelov po cateringové spoločnosti – každé odvetvie sa musí prispôsobiť novým predpisom.

Okrem rozsahu zmien vstupuje aj harmonogram, podľa ktorého jednotlivé ustanovenia smernice vstupujú účinnosť je pre každého podnikateľa mimoriadne dôležitá.

 • 24. máj 2023 – od tohto dátumu vstupuje do platnosti Smernica EÚ o plastoch na jedno použitie v Poľsku. Smernici by od tohto dátumu mali prispôsobiť svoju činnosť podnikatelia, ktorí uvádzajú na trh alebo sprístupňujú jednorazové výrobky z plastov vrátane obalových výrobkov.
 • 24. august 2023 – konečný termín, do ktorého sa musia zaregistrovať podnikatelia prevádzkujúci stravovacie zariadenie alebo maloobchodný subjekt, ktorí sa ešte nezaregistrovali v BDO. Podnikatelia, ktorí prevádzkujú stravovacie zariadenia a sú už v registri, musia podať príslušnú aktualizačnú žiadosť.
 • 1. januára 2024 - od tohto dátumu môžu podnikatelia, ktorí prevádzkujú maloobchod, stravovacie zariadenia resp. tí, ktorí používajú predajné zariadenia, by si mali účtovať poplatok za poskytnuté jednorazové plastové obaly.
 • 15. marec 2024 - termín na predloženie prvej výročnej správy BDO za výrobky uvedené na trh alebo sprístupnené jednorazové plasty vrátane obalových výrobkov. Správa sa vzťahuje na rok 2023.
 • 1. júl 2024 - od tohto dátumu je obchod a stravovanie povinné poskytovať zákazníkovi alternatívne verzie jednorazových výrobkov z plastu, vrátane produkty, ktoré sú obalmi.
 • 15. marec 2025 – prvý produktový poplatok, ktorý platí obchod a stravovanie za dodatočné poplatky vyberané od koncových užívateľov súvisiace s poskytovaním obalov a jednorazových použití plastové výrobky.

Pokuty za nesplnenie povinností podnikateľov, ktoré im ukladá zákon

 • PLN 500 až 20 000 PLN – toľko zaplatí podnikateľ, ak si neúčtuje plastové poháre na nápoje a nádoby na potraviny; táto sankcia sa vzťahuje aj na podnikateľov, ktorí od 1. júla 2024 neposkytnú alternatívu k jednorazovým obalom z plastu; to platí tak pre stravovacie zariadenia, ako aj pre predajné zariadenia (napr. kávovary a čajové automaty atď.);
 • 10 000 PLN – 100 000 PLN – to je to, čo podnikateľ, ktorý si neponecháva primerané evidencia jednorazových plastových výrobkov a obalových výrobkov uvedených na trh,
 • 10 000 PLN - 500 000 PLN - ide o sumu, ktorú zaplatí podnikateľ, ktorý uvedie na trh zakázané výrobky vyrobené plastových alebo oxo-degradovateľných výrobkov; v rovnakej výške zaplatí pokutu aj podnikateľ, ktorý včas nezafinancuje Verejné vzdelávacie kampane.

Chceme, aby bol proces zavádzania nových poplatkov jasný a zrozumiteľný. .

Je dôležité určiť, kto je koncový používateľ a na ktoré produkty sa vzťahujú predpisy SUP, a potom, ako presne by sa mali zaregistrovať,zúčtovať a vykazovať, ako aj ako ich zahrnúť do plánov rozpočtu. Zamerajme sa na povinnosti podnikateľov, odvolávajúc sa na súčasné výklady maršalských úradov.

DEFINÍCIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

v čl. 2 bod 11ac zákona o označuje, že koncovým užívateľom je subjekt nakupujúci jednorazové plastové výrobky, jednorazové plastové obaly alebo nápoje alebo potraviny v jednorazových plastových obaloch za účelom ich použitia pre vlastnú potrebu bez ďalšieho predaja.

V praxi ide napríklad o:

 • jednotlivec nakupujúci hrnčeky pre osobnú potrebu
 • Spoločnosť nakupujúca poháre pre vlastnú potrebu - napríklad do automatov na vodu, ktoré používajú zamestnanci a/alebo hostia spoločnosti
 • Nemocnice, ktoré ponúkajú vodu na chodbách pre pacientov.

...to znamená, že nedostatok úmyslu „predávať“ produkt z vás robí koncového používateľa.

Jedným z ďalších problémov, ktorým musia podnikateľ čeliť, je klasifikácia produktov v súlade s ustanoveniami smernice. Čo podlieha novým predpisom a kedy? Tieto otázky otvárajú dvere zložitým interpretáciám a rôznym interpretáciám.

DEFINÍCIA VÝROBKOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ PREDPISY O SUP

Jednorazový plastový výrobok – znamená výrobok ktorý je úplne alebo čiastočne vyrobený z plastov a ktorý nie je určený, navrhnutý ani uvedený na trh na dosiahnutie viacnásobného použitia počas jeho životného cyklu vrátením na opätovné naplnenie alebo opätovné použitie na rovnaký účel, na aký bol pôvodne určený.

Reklama. 1 - poháre na nápoje vrátane ich vrchnákov a viečok.

Zákon z 11. mája 2001 o povinnostiach podnikateľov pri nakladaní s niektorými odpadmi a o poplatkoch za výrobky (Z. z. z roku 2020 ., položka 1903 v znení neskorších predpisov), v čl. 3b ukladá podnikateľom, ktorí prevádzkujú maloobchod, veľkoobchod alebo stravovaciu jednotku, kde sa na týchto miestach ponúkajú poháre na nápoje alebo čapované nápoje do pohárov, vyberať od 1. januára 2024 poplatok od toho, kto tieto prázdne poháre alebo poháre kúpi. s nápojmi. Toto ustanovenie sa týka účtovania poplatku kupujúcemu, ktorý je konečným užívateľom pohárov, za každý kus pohára. Poplatok sa však nebude vzťahovať na predaj pohárov, ktoré nie sú z plastu, aj keď obsahujú plastové vrchnáky, ani na predaj samotných vrchnáčikov.

V prípade predaja vrchnákov. len za plastové poháre (bez týchto pohárov) by nemal byť koncovému užívateľovi účtovaný žiadny spotrebiteľský poplatok a pri predaji plastového pohára s vrchnákom by mal byť účtovaný jeden spotrebiteľský poplatok.

Ad. 2 nádoby na potraviny vrátane nádob, ako sú škatule, s vekom alebo bez veka, v ktorých boli potraviny.

Či je jedlo v nádobe:

 • je určený na priamu konzumáciu z nádoby na mieste alebo so sebou? Áno alebo nie?
 • pripravené na konzumáciu bez ďalšieho spracovania, ako je príprava, varenie alebo ohrievanie? Áno alebo nie?
 • jedia sa zvyčajne priamo z nádoby? Áno alebo nie?

Je tu jedna porcia? Áno alebo nie? (doplnková otázka - nápoveda)

Ak odpoviete aspoň na jedno "nie" - s najväčšou pravdepodobnosťou sa na obal nebude vzťahovať poplatok.

Obaly, ktoré napr. :

 • podávame teplú večeru pripravenú na priamu konzumáciu,
 • šaláty.

Bez poplatku platí pre obaly:

 • v ktorých podávame studenú večeru na ohriatie,
 • nádoby na omáčku, z ktorých priamo nejeme.

Kto vyberá spotrebiteľský poplatok?

 • Podnikateľ prevádzkujúci maloobchodnú jednotku,
 • Podnikateľ prevádzkujúci veľkoobchodnú jednotku ,
 • Podnikateľ prevádzkujúci stravovaciu jednotku ,
 • Podnikateľ prevádzkujúci predajný automat

Niekoľko príkladov:

 1. Kaviareň nakupuje jednorazové obaly od výrobcu. V apríli 2023 vyrobila veľkú zásobu plastových príborov (lyžičiek a vidličiek). Môže po 24. máji 2023 „Kaviareň“ vydať (sprístupniť) tento príbor zákazníkom kaviarne?

Áno, „Kaviareň“ môže tieto príbory vydávať do vypredania zásob , od 24. mája 2023 však už nie je možné objednávať nové jednorazové príbory z plastu. Od 24. mája 2023 by mala „Kaviareň“ viesť evidenciu jednorazových plastových výrobkov vydaných (sprístupnených) zákazníkom vrátane obalových výrobkov (uvedené plastové príbory, plastové poháre na nápoje a ich vrchnáky). Na tieto produkty si však neúčtuje dodatočný poplatok do konca roka 2023. Od 1. januára 2024, ak ešte zostanú zásoby, pri ich vydaníania (zdieľanie) si bude musieť účtovať dodatočný poplatok.

 1. Má čerpacia stanica účtovať poplatky za predaj kávy v jednorazových papierových pohároch?

ÁNO, na predaj kávy v pohároch na čerpacích staniciach sa od 1. januára 2024 vzťahuje povinnosť vyberať poplatok od nákupcov kávy v pohároch.

 1. "Cafe" predáva kávu vo svojej pojazdnej kaviarni . Podáva iba kávu - podáva sa v papierových pohároch s plastovým viečkom a plastovými miešadlami. Čo musí „Kaviareň“ robiť od 24. mája 2023?

Evidenciu pohárov musí „Kaviareň“ viesť od 24. mája 2023. Od 1. januára bude mať nazbierať 20 grošov z 1 kusu pohára. Za vrchnáky pohárov sa neplatí. A akonáhle dôjde zásoba miešadiel, musia ich nahradiť výrobkami z ekologických materiálov.

 1. „Firma“ ponúka vo svojej čakárni bezplatnú vodu z automatu. Zákazníci môžu použiť jednorazové plastové poháre poskytnuté „Spoločnosťou“ zavesené na dávkovači.

„Spoločnosť“ sa stáva koncovým používateľom a bude musieť zaplatiť dodatočný PLN 20 od 1. januára za každý kus hrnčeka.

Vyššie uvedené informácie sú informácie zhromaždené a poskytnuté našim dodávateľom a nemožno ich na 100 % zaručiť. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť.

VYHLÁSENIE

Nákupom na tejto aukcii vyhlasujem, že ako spoločnosť nebudem koncový používateľ položiek zakúpených od Like It PF Rafał Mączka zo so sídlom v Štetíne, plastové výrobky na jedno použitie, ktoré sú obalmi, t. j. nebudem ich kupovať pre vlastnú potrebu, bez ďalšieho predaja.

Ak budem uviesť nepravdivé vyhlásenie, som si vedomý zodpovednosti za uvedenie nepravdivého vyhlásenia.

PODOBNÉ PRODUKTY

-26%
Jednorazové plastové poháre na pivné nápoje 300ml

Jednorazové plastové poháre na pivné nápoje 300ml

Jednorazové plastové poháre na pivné nápoje 300ml Jednorazové poháre Biele odolné poháre na nápoje, nápoje, džúsy, pivo alebo aj koktaily. Vyznačujú sa väčšou kapacitou ako štan…

14,90 € od 5,69 €
Skladom > 20 ks
-15%
JEDNORÁZOVÉ BIELE PLASTOVÉ VIDLIČKY 100ks PRÍBORY

JEDNORÁZOVÉ BIELE PLASTOVÉ VIDLIČKY 100ks PRÍBORY

Biela vidlica M517 100 ks. ▶ Farba: biela ▶ Dĺžka: 17 cm ▶ Množstvo v balení: 100 ▶ Materiál: plast (PS) …

15,28 € od 7,65 €
Skladom > 20 ks
-10%
Biele košíčky na muffiny na pečenie x200

Biele košíčky na muffiny na pečenie x200

Biele košíčky na muffiny na pečenie x200 Košičky na pečenie Biele formičky na pečenie muffinov a malých košíčkov. Odolný voči mastnote, bez zápachu a odolný voči vysokým teplotá…

14,57 € od 7,78 €
Skladom > 20 ks
Papierové kelímky: studené horúce 250ml / 50 ks

Papierové kelímky: studené horúce 250ml / 50 ks

Papierové poháre: studené horúce 250 ml / 50 ks Poháre sú presne také, aké by mali byť, sú lacné a sú riešením, ktoré funguje doma aj v podnikaní. A to všetko ekologické. Sada o…

od 10,24 €
Skladom > 20 ks
Vianočné taniere Christmas SNOW 10ks

Vianočné taniere Christmas SNOW 10ks

Papierové taniere, "Snöflinga" - snehové vločky Priemer: 23 cm Balenie: 16 kusov Materiál: eko papier, kartón z čerstvého vlákna Pevnosť materiálu 300 gr./m² Farby v boho, prírodn…

od 10,28 €
Skladom > 20 ks
-10%
Vianočné taniere Vianočný SNEH 18cm 16x

Vianočné taniere Vianočný SNEH 18cm 16x

Papierové taniere, "Snöflinga" - snehové vločkyPriemer: 18 cmBalenie: 16 kusovMateriál: eko papier, kartón z čerstvých vlákien Pevnosť materiálu 300 gr./m²Farby v boho, prírodné od…

17,35 € od 10,28 €
Skladom > 20 ks
-17%
Papierové poháre na horúce kávové nápoje 250ml x 50

Papierové poháre na horúce kávové nápoje 250ml x 50

Papierové poháre na horúce nápoje 250ml 50ks Papierové poháre "Farebné pruhy" Jednorazové papierové poháre vyrobené z kvalitného papiera. Poháre sú navyše utesnené, aby boli ešt…

18,73 € od 10,22 €
Skladom > 20 ks
-21%
Papierové podnosy 14x20 biele 100 ks grilovacie podnosy

Papierové podnosy 14x20 biele 100 ks grilovacie podnosy

Papierové podnosy 14x20 biele 100 ks grilovacie podnosy✔️ Použitie: gril, gastro, cukráreň, bary, piknik, vatra✔️ Ekologické✔️ Bez chuti bez zápachu✔️ Na studené aj teplé jedlá Špe…

20,36 € od 10,75 €
Skladom > 20 ks
EKO PAPIEROVÝ ŠÁLEK 250 ML 50 ks Káva Čaj

EKO PAPIEROVÝ ŠÁLEK 250 ML 50 ks Káva Čaj

Jednorazový papierový pohár 50 ks:✔️ Vysoká kvalita✔️ Pevný, spoľahlivý a odolný✔️ Určený na teplé a studené nápoje✔️ Použitie: gastronómia, bary, piknik, táborák Špecifikácia:✔…

od 10,96 €
Skladom > 20 ks
Kraft papierový pohár 250 ml priemer FI80 50ks.

Kraft papierový pohár 250 ml priemer FI80 50ks.

Kraft celulózový papierový pohár 250 ml Kapacita: 250 ml (celková kapacita 250 ml) Priemer: 80 mm Materiál: 100% celulóza Gramáž: 230 g/m2 Farba Kraft Množstvo v súprave: 50 ks Sú …

od 11,20 €
Skladom > 20 ks

Hodnotenie obchodu

4,8 Počet hodnotení: 84
Zákazník | 12. 1. 2024 09:55
+ spracovanie  zákazky  išlo  podľa  plánu,
-  na telefonne   číslo  sa   ale   nedalo ani  opakovane  dovolať
+ mailova  komunikacia  prebiehala  ale  v  poriadku
Zákazník | 19. 3. 2024 07:37
Pýtala som sa na daný produkt, ale nevedeli mi odpovedať na moje otázky. Zisťovala som si to sama. Tovar prišiel, tak ako som si ho predstavovala.
Zákazník | 19. 1. 2024 23:06
Spoľahlivosť a rýchle dodanie .
Zákazník | 26. 11. 2023 07:56
Obchod môžem len odporúčať

Zobraziť viac